حضور شرکت نیلگون رنگدانه در دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 2023

شرکت نیلگون رنگدانه در دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 2023 که محل نشست توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و شورای همکاری خلیج فارس که در تاریخ 13 الی 16 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد شرکت نمود

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB.
      این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .