حضور شرکت نیلگون رنگدانه در نمایشگاه کامپوزیت لهستان

شرکت نیلگون رنگدانه در «دوازدهمیــن نمایشــگاه کامپوزیت و کابردهــای آن» که در شــهر کراکــوف در تاریـخ 12 الـی 13مهرمـاه سـال 1402 برگزار شد شرکت نمود.   گزارش تصویری نمایشگاه   سایت نمایشگاهی کراکوف لهستان https://kompozyt-expo.pl/en   گزارش برگزاری پاویون ملی ایران در دوازدهمین نمایشگاه کامپوزیت کراکوف لهستان  دانلود گزارش  

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB.
      این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .