شیمی سبز اشراق


رنگ دانه های آلی

رنگدانه ها و پیگمان ها ترکیباتی هستند که در شکل و اندازه های مختلف در حلال های مربوطه به حالت معلق تهیه شده و به کار می روند و در صنایع پوشش سطحی و رنگرزی انبوه کاربرد دارند و اغلب به صورت دیسپرس یا پخش شونده مصرف می شوند. پیگمان های اولیه که امروزه نیز کاربرد دارند بطور عمده ترکیبات معدنی می باشند اما با گذشت زمان و با پیشرفت شیمی آلی، رنگدانه های آلی ارائه شدند که با توجه به ویژگی آنها یعنی شفافیت، قدرت رنگدهی بالا و گستره رنگی زیاد، کاربرد فراوانی پیدا کردند. بطوریکه امروزه اکثر رنگدانه های مصرفی صنایع رنگدانه های آلی می باشند

رنگدانه های آلی
امروزه رنگدانه های آلی به مراتب بیشتر از رنگدانه های معدنی می باشند. بعضی از جدیدترین رنگدانه ها ساختمان آلی فلزی دارند.از مهمترین رنگدانه های آلی میتوان به گروه فتالوسیانینها اشاره کرد که طیف رنگهای آبی و سبز را در بر می گیرند و فتالوسیانین مس ، رنگدانه آبی می باشد که به علت خواص مقاومتی خوب در برابر عوامل مختلف ، یک رنگدانه با ارزش به شمار می رود. رنگدانه های آلی ، به صورتی که امروزه در صنعت استفاده میشوند، در طبیعت یافت نمی شوند و همه آنها سنتزی می باشند